B96 (Utökad B)

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Steg 1: Kontakta trafikskolan -För denna behörighet krävs ett godkänt körprov, inget teoriprov. Vi på trafikskolan hjälper dig med planering för utbildning utefter dina förkunskaper. Bokar du via oss så står vi med färdiglastat ekipage vid både lektion och under körprovet.

Steg 2: Körlektion - Under körlektion går vi igenom de delar Trafikverket tittar på vid provet. Det innefattar säkerhetskontroll av bil och släp, manövrering samt körning i varierad miljö i trafiken.

Steg 3: Körprov - Körprovet är 60 min långt. För att få genomföra detta krävs det att du har fotograferat dig på Trafikverkets Förarprovskontoret. Körprovet samt tillverkning av körkort är en kostnad som Trafikverket fakturerar dig.

 

BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

Steg 1: Du behöver ansöka om ett körkortstillstånd hos Transportstyrelsen samt ordna med giltig legitimation. Det gäller alla, även för dig som redan har bilkörkort.

Steg 2: Börja plugga - För att ta ett BE-körkort krävs både teori- och körprov. Starta direkt med att jobba med teori, denna får du tillgång till direkt efter betalning. Tänk på att du behöver uppdatera dina teorikunskaper, även om du redan är en rutinerad bilist.

Steg 3: Teoriprov - Teoriprovet på Trafikverket bokar vi åt dig. Teoriprovet samt tillverkning av körkort är en kostnad som Trafikverket kommer att fakturera dig.

Steg 4: Körlektion - Vi på trafikskolan hjälper dig med planeringen för utbildningen utefter dina förkunskaper. På körlektion går vi igenom de delar Trafikverket tittar på vid provet. Dessa innefattar säkerhetskontroll av bil och släp, funktionsbeskrivning, lastsäkring, manövreringen samt körningen i varierad miljö i trafik.

Steg 5: Körprov - Körprovet är 75 min långt. Även detta är en avgift som Trafikverket fakturerar dig.