Riskutbildning

Riskettan och Risktvåan på 0910

Riskutbildningen är en viktig del av körkortsutbildningen. Den är dessutom obligatorisk vilket betyder att du måste vara godkänd på både del 1 och del 2 innan du får lov att göra körkortsproven.

Tvådelad utbildning

Riskutbildningen är uppdelad i två delar, en teoretisk och en praktisk del. Båda delarna finns till för att ge dig mycket viktiga erfarenheter om trafiksäkerhet. Som bilförare måste du alltid ha full fokus på din bilkörning och med rätt utbildning får du en riskmedvetenhet som kan vara helt avgörande för hur säker du blir i trafiken.

Riskutbildning del 1

Första delen av riskutbildningen hålls här på vår trafikskola och genomförs under ett lektionstillfälle på 3,5 timmar, inklusive fika. Här går vi igenom alla tänkbara risker i trafiken som till exempel hur vi påverkas av alkohol, droger och trötthet. Men också andra riskfaktorer som är viktiga att vara medveten om i trafiken.

Riskutbildning del 2

Andra delen av riskutbildningen är den så kallade halkbanan. Då får du känna hur det verkligen känns att köra under vissa förhållanden som till exempel halka. Hur beter sig en bil som förlorar greppet om vägbanan och hur reagerar du när du inte längre kan styra bilen? Det är en viktig erfarenhet att vinna inför ditt liv som bilförare.

När du har kommit tillräckligt långt i din utbildning så bokar vi på trafikskolan in dig på risktvåan. Halkbanan vi använder heter Drivecenter Arena och ligger i Fällfors. När det blivit dags för din utbildningsdag samlas vi alla på trafikskolan och åker till Fällfors tillsammans. Många tycker att det är både en lärorik och rolig upplevelse.