Introduktionsutbildning

Gå handledarkursen hos oss

Många som går sin körkortsutbildning på trafikskola brukar komplettera körlektionerna med privat övningskörning. För att få övningsköra privat behöver du en handledare med handledarintyg utfärdat av Transportstyrelsen, annars räknas det om olovlig körning.

Så här skaffar din handledare ett handledarintyg

För att få ett handledarintyg finns följande krav från Transportstyrelsen:

  • Handledaren måste ha fyllt 24 år.
  • Eleven måste redan ha ett körkortstillstånd.
  • Både handledaren och eleven ska ha genomgått en introduktionskurs på trafikskola. Kursen är giltig i fem år.
  • Handledaren måste ha ett giltigt körkort från Sverige eller ett annat EES-land. Körkortet måste ha varit giltigt sammanlagt minst fem av de senaste tio åren.

Detta är vår handledarutbildning

Du kan gå vår handledarutbildning tillsammans med din handledare eller så kan ni gå var för sig. Ni anmäler er enkelt genom vår e-handel. Kursen är vid ett tillfälle och tar 3,5 timmar inklusive fika. Det är viktigt att man är med på hela kurstillfället för att bli godkänd. Efter genomgången kurs meddelar vi Transportstyrelsen och handledaren kan göra sin ansökan om handledarskap här.

Tänk på detta vid privat övningskörning

Att övningsköra privat kan vara ett mycket bra komplement till körlektionerna men det finns vissa saker att tänka på. Som van bilförare lägger man sig ibland till med vissa ovanor och dessa är mycket lätta att föra över på sin elev. Var vaksam på detta. Det är också en bra idé att hela tiden följa med i utbildningen och öva på de moment som är aktuella på trafikskolan. Du som handledare kan också åka med under en lektion för att få en bättre bild av hur ni bäst övningskör. Här kan du läsa mer om de olika delarna av de praktiska delarna av körkortsutbildningen.